GOUP lämpar sig även for din produktion

 • Produktionsplatsens layout ändras i ett ögonblick
 • Lyftarna kan sammankopplas, seriekörning
 • Lätt att flytta: En mans krafter räcker till
 • Ypperligt vikt-nyttoförhållande
 • Planerad för anpassning till produktionen
 • En fast monterad personlyft lämpar sig till parallellprodukt, likaså en saxplattform för att lyfta tunga föremål till arbetshöjd

goup-laite

En trygg arbetsplattform alltid på rätt höjd

 • Arbetssäkerheten i topp: Inga meddelanden om farosituationer
 • Möjligt att samtidigt arbeta på arbetsplattformen och under den
 • Stiger till tre meters höjd
 • Inställbara trappor hela tiden tillgängliga (tilläggsutrustning)
 • Ergonomisk

goup-sml

 • Lyfterna kommuniserar med varandra.
 • Du kan koppla ihop dem och köra dem samtidigt.

Allting är färdigt tänkt

 • Löstagbara framräcken underlättar arbetet
 • Innehåller en verktygsvägg
 • Korgen har uttag för elektricitet och tryckluft
 • 4-6 meter lång arbetsplattform
 • Arbetsbelysning

intro

Video

Nyheter